สินค้าแล้วบริการ

ลูกค้าประจำสำคัญต่อร้านค้าออนไลน์หรือไม่

ร้านค้าออนไลน์

ร้านค้าออนไลน์

ร้านค้าออนไลน์จะอยู่ได้ก็ต้องมีลูกค้า ซึ่งลูกค้าจะมีอยู่ 2 แบบด้วยกันคือ ลูกค้าประจำและลูกค้าขาจร แน่นอนว่าลูกค้าที่อยู่บนออนไลน์นั้นมีจำนวนมาก แต่ว่าการมีลูกค้าประจำเป็นสิ่งที่ผู้ขายควรจะทำให้ได้ ซึ่งข้อดีของการมีลูกค้าประจำคือ

1.รายได้คงที่

การมีลูกค้าประจำ แสดงว่าเมื่อมีสินค้าออกมาใหม่ออกมาวางจำหน่าย ร้านค้าจะสามารถขายสินค้าได้ โดยที่ไม่ต้องรอลูกค้าขาจรเข้ามาดูสินค้า และจากข้อมูลพบว่ายอดขายให้ลูกค้าประจำจะมีอัตราสูงกว่าการขายให้ลูกค้าขาจรมากถึงสองเท่า ดังนั้นการมีลูกค้าประจำจะทำให้ร้ายได้ของร้านค้าค่อนข้างคงที่

2.ลูกค้าเพิ่มขึ้น

ลูกค้าประจำที่เข้ามาซื้อสินค้าของทางร้าน มักจะมีการแนะนำหรือแชร์ข้อมูลของร้านค้า เมื่อทางร้านค้าทำการจัดโปรโมชั่น ซึ่งนับว่าเป็นการเพิ่มลูกค้าในอีกทางหนึ่ง ซึ่งการแนะนำและการบอกต่อจะมีความน่าเชื่อถือต่อผู้ซื้อรายใหม่ เพราะมีคนรู้จักเคยได้รับสินค้าและสามารถเห็นสินค้าก่อนที่จะทำการสั่งซื้อได้ด้วย

3.โฆษณาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ลูกค้าประจำนับว่าเป็นพรีเซนเตอร์ที่ไม่ต้องเสียค่าจ้าง เพราะว่าเมื่อลูกค้าถูกใจกับสินค้าของเรา จะมีการบอกต่อและอธิบายถึงคุณภาพหรือสรรพคุณของสินค้าให้กับร้านค้าเอง หรือบางครั้งเมื่อลูกค้าใช้สินค้าและเห็นผลอย่างชัดเจน มีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว ผู้ที่พบเห็นย่อมเห็นถึงข้อดีของสินค้าดังกล่าว จึงนับว่าเป็นการโฆษณาที่ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีความน่าเชื่อถือมาก

ดังนั้นเมื่อผู้ขายเปิดร้านค้าออนไลน์แล้ว ต้องพยายามที่รักษาลูกค้าขาจรให้กลายเป็นลูกค้าขาประจำให้ได้ เพราะลูกค่าขาประจำนี้จะทำให้ร้านค้าของคุณเติบโตมากขึ้นได้